Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym
Niemiecko-Polskie studia MBA


Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, uczelni krajowych i zagranicznych. Mile widziane są osoby aktywne w rolnictwie i jego otoczeniu, będące absolwentami uczelni nierolniczych, chcące zdobyć i poszerzyć specjalistyczną wiedzę z zakresu realizacji przedsięwzięć w branży żywnościowej, organizacji i zarządzania podmiotami sektora rolno-spożywczego.

Studia podyplomowe MBA przeznaczone są dla:

  • osób piastujących kierownicze stanowiska w sektorze prywatnym i publicznym
  • właścicieli i kierowników gospodarstw rolnych
  • osób, które w przyszłości zamierzają się ubiegać się o stanowiska kierownicze.

Na skróty