Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym
Niemiecko-Polskie studia MBA

Program

Program studiów MBA obejmuje 450 godzin realizowanych w ciągu 4 semestrów na zjazdach sobotnio-niedzielnych. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi krajowych i zagranicznych uczelni posiadający doświadczenie praktyczne oraz wybitni praktycy życia gospodarczego.

Miejscem odbywania się zajęć jest Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe UP we Wrocławiu, adres:

ul. Pawłowicka 87/89, 101 51-250 Wrocław
tel. kom. 601 899 786, tel./fax: 71 330 4204
e-mail:

Program studiów

I Semestr

Przedmiot
Liczba godzin Punkty ECTS
Business Management 20 5
Ekonomika i organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej 35 5
Informatyka ekonomiczna z elementami statystyki
30 5
Doradztwo w agrobiznesie 15
2,5
Formy kooperacji w sektorze rolno – spożywczym 20 2,5
Bankowość 15
2,5
Razem 135 22,5


II Semestr

Przedmiot
Liczba godzin Punkty ECTS
Zarządzanie i controlling w agrobiznesie
20 5
Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych 20 5
Zarządzanie gospodarstwem rolnym 20 5
Metody ilościowe w agrobiznesie 20 5
Doradztwo w technice rolniczej 20 2,5
Razem 100 22,5


III Semestr

Przedmiot
Liczba godzin Punkty ECTS
Polityka rolna 15 5
Marketing strategiczny w gospodarce żywnościowej 20 2,5
Marketing międzynarodowy 20 2,5
Rachunkowość 15 2,5
Systemy zarządzania jakością 20 5
Agrobiznes 15 5
Razem 105 22,5


IV Semestr

Przedmiot
Liczba godzin Punkty ECTS
Zarządzanie projektami w gospodarce żywnościowej 30 5
Polityka regionalna 15
5
Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
15 2,5
Odnawialne źródła energii 20 5
Zarządzanie agrobiznesem w warunkach globalizacji 15 5
Praca dyplomowa 15
15
Razem 110 37,5

Na skróty