Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym
Niemiecko-Polskie studia MBA

Kontakt

Sekretariat studiów podyplomowych MBA
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25, pok. 319
50-365 Wrocław

mgr inż. Natalia Marchut
tel. +48 71 320 10 01

Kierownik studiów

dr inż. Julian Kalinowski
tel. +48 71 320 18 40

Zastępca kierownika

dr Mirosław Struś
tel. +48 71 320 17 70


Na skróty