Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym
Niemiecko-Polskie studia MBA

Wprowadzenie

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I- go i II- go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, uczelni krajowych i zagranicznych.

Mile widziane są osoby aktywne w rolnictwie i jego otoczeniu, będące absolwentami uczelni nierolniczych, chcące zdobyć i poszerzyć specjalistyczną wiedzę z zakresu realizacji przedsięwzięć w branży żywnościowej, organizacji i zarządzania podmiotami sektora rolno spożywczego.

Studia podyplomowe MBA przeznaczone są dla:

Dlaczego warto u nas studiować?

Studia MBA umożliwiają:

Dzięki studiom MBA:

Na skróty