Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym
Niemiecko-Polskie studia MBA

Studia

Studia trwają 4 semestry, łącznie 450 godzin dydaktycznych w formie wykładów i ćwiczeń projektowych

Na skróty