Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym
Niemiecko-Polskie studia MBA

Rekrutacja

Studia podyplomowe MBA skierowane są do osób posiadających dyplom uczelni wyższej.

Całkowita opłata za studia wynosi 17 200 zł.
Opłata za semestr wynosi 4 300 zł i może zostać rozłożona na dwie równe raty.

Należność za pierwszy semestr należy wpłacić do dnia 14 października 2016 r. na konto:

PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
W tytule przelewu: D080/0026/15 imię i nazwisko.

Studia są uruchomiane dla grupy nie mniejszej niż 20 osób.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki przyjęcia

Na skróty